Atraktívne rodinné a spoločenské akcie

Ponuka

Tvoríme zážitky deťom a oživíme spomienky dospelým

Podrobný rozpis čo môžete očakávať

Vrchná časť odevu s dlhým rukávom a šiltovka je dôležitá, ochranné okuliare prídu s nami

Za streleckým umením sa skrýva aj veľké množstvo práce: disciplína, ovládanie emócií, práca s vlastným telom, svalová sila i psychická vyrovnanosť. A to je mojím cieľom. Priviesť deti a mládež od počítačov, k športovej aktivite, kde neplatí svet ilúzií, ale pracuje sa s ovládaním emócií, odbúravaním strachu, či zapracovaním na psychickej vyrovnanosti dieťaťa. Naviac sa k tejto aktivite môžu pridať rodičia, ktorým sa navrátia spomienky z detstva, kedy sme sa bežne hrávali na indiánov, vojakov, kovbojov, partizánov.

Naše branné podujatia opierame o tri základné piliere: strelectvo, kynológia, pyrotechnika

Mobilný výjazd

Kompletný krúžok príde za Vami na miesto určenia, zostavenie plochy, stanovíšť, upratanie

Bezpečnosť a disciplína

Vysvetlíme základné pojmy, bezpečné zaobchádzanie a manipulácia so zbraňou, disciplinované správanie sa na strelnici

Individuálny prístup

Každému mladému strelcovi sa pri praktickej streľbe venujeme individuálne

Modelové situácie

Tvoríme výukové modelové situácie na všetkých stanovištiach

Statické ukážky s besedami

Ukážka reálnych policajných, vojenských výstrojných súčiastok a replík zbraní s besedami

Streľba z airsoftu

Zážitok určený pre najmenších

Výuková streľba

Metodicky vedená praktická streľba zo vzduchoviek alebo malokalibroviek

Zážitková streľba

Metodicky vedená streľba z rôznych druhov zbraní a kalibrov

Nočné streľby

Streľby za zníženej viditeľnosti sú vhodné do letných táborov a podobne

Kynológia

Dynamické ukážky výcviku a výkonu práce služobných psov, pachové práce, obrana, poslušnosť

Pyrotechnika

Osveta práce policajného pyrotechnika spojená s ukážkami a zoznámenie sa so základnými pojmami

Besedy so psovodom

Aktívne zapájanie mládeže do ukážok výcviku psov, cenné rady pre začínajúcich psičkárov

Besedy s pyrotechnikom

Osveta ako sa správať pri náhodnom nájdení vojenskej munície alebo domácich ohňostrojoch

Protidrogová osveta

Jedna z modelových situácii na kynologickom stanovišti počas ukážok pachových prác

Zážitkové vodidlá

Humvee, Ford CVPI

Fototermín

Populárne fotenie sa v taktickej výstroji a s replikami zbraní

Mládežnícky snajperský certifikát

Každý disciplinovaný strelec obdrží po podujatí certifikát

Pamätné predmety, dary

Po dohode zabezpečíme tričká, vzduchovku pre oslávenca a podobne

Špeciálna ponuka

Bezpečná škola, firma

Táto beseda je určená pre všetkých zamestnancov škôl, školských zariadení a firiem

Detská oslava

Zatraktívnite svojmu dieťaťu oslavu s kamarátmi či spolužiakmi

Špeciálny darček

Po dohode zabezpečíme oslávencovi raritný darček z vojenského prostredia

Nevšedná beseda

S bývalými veteránmi a špecialistami z elitných útvarov zo Slovenska a Česka