Atraktívne rodinné a spoločenské akcie

Fotogaléria

Je iba jeden spôsob ako zastaviť čas, fotografia

Prezentačno-spoločenské podujatie, miestna strelnica v obci Trnávka, október 2022

Charitatívne podujatie pre OZ INNITOR, Bunker B-S 4, Petržalka, september 2022

Rodinno-firemné podujatie pre spoločnosť W.A.R. Defender s.r.o., Táborisko pod Krížom/Lodičkáreň, august 2022

Tradičná socializačná strelnica s OZ MY POLICE, Senica, máj 2022

Charitatívna akcia, podporili sme OZ INNITOR, Bunker B-S 4, Petržalka, september 2021

Strelecký kurz, rodinná akcia, Bratislava, september 2021

Obec Trnávka, obecná akcia na miestnej strelnici, august 2021

Orava, Motopoint Lojzov ranč, júl 2021

Strelnica Senica v spolupráci OZ MY POLICE, júl 2021

Letný detský tábor KLUB HAPPYLAND, Nemecká, júl 2021

Deň detí v bratislavskom Ružinove, jún 2021