Atraktívne rodinné a spoločenské akcie

”Strieľame airsofty, vzduchovky, .22LR“

Mobilný športovo-strelecký krúžok

Výjazdový vzdelávací branný projekt, ktorý príde priamo za Vami

Stať sa policajným sniperom, pyrotechnikom, kynológom je cesta dlhá a tŕnistá, no začína na našich podujatiach, začni si plniť svoj sen

Operujeme po celom území Slovenskej republiky

Naše branné podujatia opierame o tri základné piliere: strelectvo, kynológia, pyrotechnika

Školy

Tábory

Firmy

Spoločenské akcie

Sme tu pre všetkých

Organizácia branno-športovo-streleckých podujatí pre všetkých, či už ste komunita susedov, kolegov, chatárov s deťmi, na škole Vašich detí, pre deti Vašich zamestnancov, pre deti v letných táboroch, pre deti pri akýchkoľvek spoločenských podujatiach, ak chcete svojim potomkom ukázať, že život sa nežije za počítačom a čas sa netrávi iba vo fastfoode, tak sme pre Vás správna voľba. Máme bohaté skúsenosti s organizáciou počnúc zostavením plochy po výuku všetkých bezpečnostných zásad. Na našich podujatiach preferujeme rodinnú súčinnosť a spoluprácu. Deti sa nemajú odkladať do detskej izby za herný počítač. 

"Aby z chlapcov opäť vyrastali chlapi"

Sme zmysluplná, plnohodnotná, výuková a zážitková alternatíva pre Vaše deti aj počas podujatí primárne určených pre dospelých

Ak nedisponujete vhodným priestorom v okolí Bratislavy, ten zabezpečíme, možnosti: rekreačná zóna alebo strelnica

Základnou filozofiou nášho projektu je osveta branného športu a práce policajných špecialistov aby sa naše deti vydali tou správnou životnou cestou

Náš tím: Deti sú naša budúcnosť, poďme ich spolu niečo naučiť

Posúvame naše znalosti, vedomosti a skúsenosti mladším generáciám

Pracujeme bezpečne, disciplinovane, metodicky, profesionálne

Aďa, major vo výslužbe, v službe 16 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, styčný dôstojník, skúšky FCI, majsterka sveta v kickboxe, vicemajsterka sveta v karate, viacnásobná majsterka Európy a Slovenska v karate

Jano, major vo výslužbe, v službe 22 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, predtým ISTROCHEM a.s., výroba trhavín, 34 rokov praxe

Julo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, Útvar osobitného určenia, Odbor špeciálnej ochrany ÚOÚČ a DM MV SR, sniper

Peťo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, kurz na výcvik psov na špeciálne pachové práce

Rasťo, kapitán vo výslužbe, v službe 18 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, inštruktor pancierových vozidiel a motocyklov

Robo, skúsený organizátor detských táborov, 34 rokov praxe, spolupráca s detskými domovmi, práca s postihnutými deťmi

Lara, Tara, Dafie, Dawina

Naše zážitkové vozidlá

Komplexný branný deň zahŕňa

Vždy vytvoríme balík podľa Vašich predstáv

Cenotvorba je individuálna po konzultácii a vyskladaní balíka

Prídeme priamo za Vami

Statické ukážky s besedami

Streľba zo vzduchovky

Dynamické ukážky z kynológie

Ukážky práce pyrotechnika

Modelové situácie

Protidrogová osveta

Bezpečná škola, bezpečná firma

Fototermín

Udelenie a odovzdanie certifikátov

Tematické tričká

Zážitkové vozidlá

Cieľom našich besied okrem vytvárania kladného vzťahu našich detí k branno, strelecko-športovým mimoškolským aktivitám je aj osveta policajnej práce, primárne činnosti policajných špecialistov

Doprajte Vašim deťom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti branno-športovo-streleckej výchovy

Za nezištnú podporu tohto projektu pre deti ďakujeme

Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu

Objavte a nepremrhajte talent Vášho dieťaťa, možno v ňom drieme budúci olympijský víťaz v streľbe

Projekt: Bezpečná škola, bezpečná firma

Tento projekt je určený pre všetkých zamestnancov škôl, školských zariadení a firiem, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zabránenie vstupu nebezpečných osôb (napr. barikády, provizórne blokovanie dverí, okien), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc. V rámci projektu je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy, školského zariadenia alebo firmy.

Kedysi deti v školách v rámci brannej výchovy, mňa nevynímajúc, spoznávali zbrane, strieľali v telocvični zo vzduchovky, vedeli si nasadiť plynovú masku, vedeli čítať z mapy a nič zlé na tom nebolo a nevidím na tom nič zlé ani dnes, ak deti strieľajú pod dozorom a s dobrým zámerom