”Strieľame výlučne zo vzduchoviek“

Mobilný športovo-strelecký krúžok

Nielen pre deti a mládež

Stať sa policajným snajperom je cesta dlhá a tŕnistá, táto cesta ale začína pri vzduchovke, začni si plniť svoj sen

Základnou filozofiou projektu je osveta branného športu a policajnej práce aby sa naše deti vydali tou správnou životnou cestou

Športovo-strelecký krúžok, ktorý príde priamo za Vami

Školy

Tábory

Teambuildingy

Detské akcie

Ak máte záujem zorganizovať športovo-strelecký deň aj pre Vaše deti či už ako komunita susedov s deťmi, komunita chatárov s deťmi, na škole Vašich detí, pre deti Vašich zamestnancov, pre deti v táboroch, pre deti pri spoločenských obecných akciách, alebo chcete aby sme boli súčasťou Vašej väčšej akcie pre deti, proste chcete svoje deti niečo v tomto smere naučiť a ukázať im, že život sa nežije len za počítačom a čas sa nemusí tráviť iba vo fastfoode, tak nás neváhajte kontaktovať.

Máme bohaté skúsenosti s organizáciou počnúc od zostavenia plochy až po dodržanie všetkých bezpečnostných pravidiel.

Pracujeme bezpečne, disciplinovane, metodicky, profesionálne

Cieľom našich besied okrem vytvárania kladného vzťahu našich detí k branno, strelecko-športovým mimoškolským aktivitám je aj osveta policajnej práce, primárne činnosti policajných špecialistov

Doprajte Vašim deťom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti branno-športovo-streleckej výchovy

Objavte a nepremrhajte talent Vášho dieťaťa, možno v ňom drieme budúci olympijský víťaz v streľbe

Čerpáme zo skúseností

Rovných 24 rokov praxe a skúseností ako zamestnanec MV SR v štátnej službe

- Vojská Federálneho Ministerstva Vnútra(FMV) ČSFR, VÚ Vyšní Lhoty: vojak, strelec
- Lynx Commando(ÚOU): sniper, krycí strelec/4/, výsadkár 3.triedy ASR, kvalifikačný stupeň D v prácach nad voľnou hĺbkou
- ÚOÚČ a DM MV SR, Odbor špeciálnej ochrany: sniper, inštruktor streleckej prípravy, člen špeciálneho podporného tímu/zásahová skupina/

Kedysi deti v školách v rámci brannej výchovy, mňa nevynímajúc, spoznávali zbrane, strieľali v telocvični zo vzduchovky, vedeli si nasadiť plynovú masku, vedeli čítať z mapy a nič zlé na tom nebolo a nevidím na tom nič zlé ani dnes, ak deti strieľajú pod dozorom a s dobrým zámerom

Základný balík v trvaní 4 hodiny zahŕňa

Prídeme priamo za Vami

Statická ukážka s besedou

Streľba zo vzduchovky

Fototermín

Alebo si vyžiadajte ponuku podľa Vašej predstavy

Cena je tvorená individuálnej po osobnej alebo telefonickej konzultácii

Fotogaléria tu

Beseda: Bezpečná škola, bezpečná firma

Táto beseda je určená pre všetkých zamestnancov škôl, školských zariadení a firiem, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zabránenie vstupu nebezpečných osôb (napr. barikády, provizórne blokovanie dverí, okien), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc. V rámci besedy je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy, školského zariadenia alebo firmy.

Atrakcia: Originálny Humvee

V prípade záujmu príde s nami aj originálny americký Humvee

Ak si si nás už pozrel na týchto aplikáciách tak to vypni ...

... a poď von, na čerstvý vzduch, medzi nás, nadšencov streľby zo vzduchovky, život sa nežije na internete ani v PC hre

Za nezištnú podporu tohto projektu pre deti ďakujeme

Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu

Mobilný športovo-strelecký krúžok. Nielen pre deti a mládež.
Volajte 0948 037 626
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!