”Strieľame výlučne zo vzduchoviek“

Mobilný športovo-strelecký krúžok

Nielen pre deti a mládež

Projekt je v štádiu pred spustením, finišujeme ...

Stať sa policajným snajperom je cesta dlhá a tŕnistá, táto cesta ale začína pri vzduchovke, začni si plniť svoj sen

Pracujeme: bezpečne, disciplinovane, metodicky, profesionálne

Športovo-strelecký krúžok, ktorý príde priamo za Vami

Školy

Tábory

Teambuildingy

Detské akcie

Doprajte Vašim deťom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti branno-športovo-streleckej výchovy

Objavte a nepremrhajte talent Vášho dieťaťa, možno v ňom drieme budúci olympijský víťaz v streľbe

Čerpáme zo skúsenosti

Rovných 24 rokov praxe a skúseností ako zamestnanec MV SR v štátnej službe

- Vojská Federálneho Ministerstva Vnútra(FMV) ČSFR, VÚ Vyšní Lhoty: vojak, strelec
- Lynx Commando(ÚOU): sniper, krycí strelec/4/, výsadkár 3.triedy ASR, kvalifikačný stupeň D v prácach nad voľnou hĺbkou
- ÚOÚČ a DM MV SR, Odbor špeciálnej ochrany: sniper, inštruktor streleckej prípravy, člen špeciálneho podporného tímu/zásahová skupina/

Kedysi deti v školách v rámci brannej výchovy, mňa nevynímajúc, spoznávali zbrane, strieľali zo vzduchovky a nič zlé na tom nebolo a nevidím na tom nič zlé ani dnes, ak deti strieľajú pod dozorom a s dobrým zámerom

Vyskladajte si vlastný balík, aktivita 1 až 3 hodiny

Prídeme priamo za Vami

Beseda s fotoprojekciou

Streľba zo vzduchovky

Fyzická ukážka replík

Alebo si vyžiadajte ponuku na mieru

Kurz: Bezpečná škola

Tento kurz je určený pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zabránenie vstupu nebezpečných osôb (napr. barikády, provizórne blokovanie dverí, okien), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc. V rámci kurzu je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy a školského zariadenia.

Ak si si nás už pozrel na týchto aplikáciách tak to vypni

A poď von, na čerstvý vzduch, medzi nás, nadšencov streľby zo vzduchovky, život sa nežije na internete ani v PC hre

Ďakujeme za podporu a spoluprácu

Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu