Atraktívne rodinné a spoločenské akcie

”Strieľame výlučne zo vzduchoviek“

Mobilný športovo-strelecký krúžok

Branno-športovo-strelecké podujatia nielen pre deti a mládež

Stať sa policajným snajperom, pyrotechnikom, kynológom je cesta dlhá a tŕnistá, táto cesta začína na našich podujatiach, začni si plniť svoj sen

Základnou filozofiou nášho projektu je osveta branného športu a práce policajných špecialistov aby sa naše deti vydali tou správnou životnou cestou

Mobilný branný projekt, ktorý príde priamo za Vami

Naše branné podujatia opierame o tri základné piliere: strelectvo, kynológia, pyrotechnika


Operujeme po celom území Slovenskej republiky

Školy

Tábory

Firmy

Spoločenské akcie

Sme tu pre všetkých


Ak máte záujem zorganizovať branno-športovo-strelecký deň aj pre Vaše deti či už ako komunita susedov s deťmi, komunita chatárov s deťmi, na škole Vašich detí, pre deti Vašich zamestnancov, pre deti v táboroch, pre deti pri spoločenských obecných akciách, alebo chcete aby sme boli súčasťou Vašej väčšej akcie pre deti, proste chcete svoje deti niečo v tomto smere naučiť a ukázať im, že život sa nežije len za počítačom a čas sa nemusí tráviť iba vo fastfoode, tak nás neváhajte kontaktovať. Máme bohaté skúsenosti s organizáciou počnúc od zostavenia plochy až po dodržanie všetkých bezpečnostných pravidiel.

Sme zmysluplná, plnohodnotná a zážitková alternatíva pre Vaše deti aj počas podujatí primárne určených pre dospelých

Cieľom našich besied okrem vytvárania kladného vzťahu našich detí k branno, strelecko-športovým mimoškolským aktivitám je aj osveta policajnej práce, primárne činnosti policajných špecialistov

Doprajte Vašim deťom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti branno-športovo-streleckej výchovy

Objavte a nepremrhajte talent Vášho dieťaťa, možno v ňom drieme budúci olympijský víťaz v streľbe

Náš tím: Deti sú naša budúcnosť, poďme ich spolu niečo naučiť

Posúvame naše znalosti, vedomosti a skúsenosti mladším generáciám

Pracujeme bezpečne, disciplinovane, metodicky, profesionálne


Aďa, major vo výslužbe, v službe 16 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, styčný dôstojník, skúšky FCI, majsterka sveta v kickboxe, vicemajsterka sveta v karate, viacnásobná majsterka Európy a Slovenska v karate

Jano, major vo výslužbe, v službe 22 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, predtým ISTROCHEM a.s., výroba trhavín, 34 rokov praxe

Julo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, ÚOU/Lynx Commando/, Odbor špeciálnej ochrany ÚOÚČ a DM MV SR, sniper

Peťo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, kurz na výcvik psov na špeciálne pachové práce

Robo, skúsený organizátor detských táborov, 34 rokov praxe, spolupráca s detskými domovmi, práca s postihnutými deťmi

Lara, Tara, Dafie, Dawina

Originálny americký Humvee

Kedysi deti v školách v rámci brannej výchovy, mňa nevynímajúc, spoznávali zbrane, strieľali v telocvični zo vzduchovky, vedeli si nasadiť plynovú masku, vedeli čítať z mapy a nič zlé na tom nebolo a nevidím na tom nič zlé ani dnes, ak deti strieľajú pod dozorom a s dobrým zámerom

Komplexný branný deň zahŕňa


Prípadne požiadajte o vytvorenie balíka podľa Vašich predstáv

Cena je tvorená individuálne pri osobnej alebo telefonickej konzultácii po vyskladaní Vášho balíka

Prídeme priamo za Vami

Statické ukážky s besedami

Streľba zo vzduchovky

Dynamické ukážky z kynológie

Ukážky práce pyrotechnika

Protidrogová osveta

Bezpečná škola, bezpečná firma

Fototermín

Udelenie a odovzdanie certifikátov

Originálny americký Humvee

Projekt: Bezpečná škola, bezpečná firma


Tento projekt je určený pre všetkých zamestnancov škôl, školských zariadení a firiem, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zabránenie vstupu nebezpečných osôb (napr. barikády, provizórne blokovanie dverí, okien), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc. V rámci projektu je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy, školského zariadenia alebo firmy.

Za nezištnú podporu tohto projektu pre deti ďakujeme


Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu

Miesto pre Vašu firmu