Atraktívne rodinné a spoločenské akcie

”Strieľame výlučne zo vzduchoviek“

Mobilný športovo-strelecký krúžok

Branno-športovo-strelecké podujatia nielen pre deti a mládež

Stať sa policajným snajperom, pyrotechnikom, kynológom je cesta dlhá a tŕnistá, táto cesta začína na našich podujatiach, začni si plniť svoj sen

Základnou filozofiou nášho projektu je osveta branného športu a práce policajných špecialistov aby sa naše deti vydali tou správnou životnou cestou

Športovo-strelecký krúžok, ktorý príde priamo za Vami

Operujeme po celom území SR

Školy

Tábory

Teambuildingy

Rodinné akcie

Sme tu pre všetkých

Ak máte záujem zorganizovať branno-športovo-strelecký deň aj pre Vaše deti či už ako komunita susedov s deťmi, komunita chatárov s deťmi, na škole Vašich detí, pre deti Vašich zamestnancov, pre deti v táboroch, pre deti pri spoločenských obecných akciách, alebo chcete aby sme boli súčasťou Vašej väčšej akcie pre deti, proste chcete svoje deti niečo v tomto smere naučiť a ukázať im, že život sa nežije len za počítačom a čas sa nemusí tráviť iba vo fastfoode, tak nás neváhajte kontaktovať. Máme bohaté skúsenosti s organizáciou počnúc od zostavenia plochy až po dodržanie všetkých bezpečnostných pravidiel.

Sme zmysluplná, plnohodnotná a zážitková alternatíva pre Vaše deti aj počas podujatí primárne určených pre dospelých 

Pracujeme bezpečne, disciplinovane, metodicky, profesionálne

Cieľom našich besied okrem vytvárania kladného vzťahu našich detí k branno, strelecko-športovým mimoškolským aktivitám je aj osveta policajnej práce, primárne činnosti policajných špecialistov

Doprajte Vašim deťom získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti branno-športovo-streleckej výchovy

Objavte a nepremrhajte talent Vášho dieťaťa, možno v ňom drieme budúci olympijský víťaz v streľbe

Náš tím

Aďa, major vo výslužbe, v službe 16 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, styčný dôstojník, skúšky FCI, majsterka sveta v kickboxe, vicemajsterka sveta v karate, viacnásobná majsterka Európy a Slovenska v karate
Jano, major vo výslužbe, v službe 22 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, predtým ISTROCHEM a.s., výroba trhavín, 34 rokov praxe
Julo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, ÚOU/Lynx Commando/, Odbor špeciálnej ochrany ÚOÚČ a DM MV SR, sniper
Peťo, kapitán vo výslužbe, v službe 24 rokov, ÚOÚČ a DM MV SR, pyrotechnik, kurz na výcvik psov na špeciálne pachové práce
Robo, skúsený organizátor detských táborov, 34 rokov praxe, spolupráca s detskými domovmi, práca s postihnutými deťmi
Lara, Tara, Dafie, Dawina
Atrakcia, originálny americký Humvee

Posúvame naše znalosti, vedomosti a skúsenosti mladším generáciám

Kedysi deti v školách v rámci brannej výchovy, mňa nevynímajúc, spoznávali zbrane, strieľali v telocvični zo vzduchovky, vedeli si nasadiť plynovú masku, vedeli čítať z mapy a nič zlé na tom nebolo a nevidím na tom nič zlé ani dnes, ak deti strieľajú pod dozorom a s dobrým zámerom

Komplexný branný deň zahŕňa

Prípadne požiadajte o vytvorenie balíka podľa Vašich predstáv

Prídeme priamo za Vami

Statické ukážky s besedami

Streľba zo vzduchovky

Dynamické ukážky z kynológie

Ukážky práce pyrotechnika

Bezpečná škola, bezpečná firma

Fototermín

Atrakcia, originálny americký Humvee

Cena je tvorená individuálne pri osobnej alebo telefonickej konzultácii po vyskladaní Vášho balíka

Beseda: Bezpečná škola, bezpečná firma

Táto beseda je určená pre všetkých zamestnancov škôl, školských zariadení a firiem, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zabránenie vstupu nebezpečných osôb (napr. barikády, provizórne blokovanie dverí, okien), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc. V rámci besedy je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy, školského zariadenia alebo firmy.